BelépésJegyezd meg az azonosítómat és jelszavam
Csak az azonosítómat jegyezd meg
Mindig kérd az azonosítómat és jelszavam
Fizetési feltételek
Fizetési feltételek:
  • Előreutalásos vásárlás
  • Bankkártyás vásárlás
  • Utánvétes vásárlás

Annyira biztosak vagyunk abban, hogy a termékeinkkel elégedett és segítségükkel egészségesebb lehetsz, hogy mindegyik termékünkre 100%-os, azonnali pénz visszafizetési garanciát kínálunk.

FILS Bébik

Fogantatásuk előtt szedte Édesanyjuk a FILS készítményeket, hogy megszülethessenek.

Az adatfeldolgozók elérhetőségei

Az adatfeldolgozók elérhetőségei

A rendszer frissítése és karbantartása miatt minden év március 31-ig van lehetőség a megújításra. Az idén 2021.03.31-ig.

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

Használati feltételek

1. Fogalmak
2. A Használati feltételek elfogadása
3. Reklamáció
4. A FILS honlapjának látogatói
5. A FILS rendszer nem nyilvános részeinek látogatására való jogosultság
6. A FILS webáruház látogatóinak adatai
7. Hozzáférés és biztonság
8. A termékinformáció köre
9. Online rendelésfeladás
10. Védjegyek
11. A jogszabályok értelmében bizalmasnak minősülő információ
12. Linkek egyéb honlapokhoz
13. Linkek egyéb honlapokról
14. Szavatossági és felelősség-kizárási nyilatkozatok
15. Felelősség alóli mentesség
16. Általános használati feltételek és szabályok
17. A szolgáltatás módosítása és szüneteltetése
18. Értesítések
19. Vegyes rendelkezések
20. Az adatok feldolgozása és felhasználása
21. A FILS webáruházat a Family Life Success Kft-vel kötött szerződés alapján látogató felhasználók adatai
22. A felhasználók adatai
23. Adatbiztonság
24. Harmadik személyek adatainak biztonsága
25. Az adatok és információk módosítása
26. Az adatvédelmi eljárások módosítása
27. A fogyasztókra vonatkozó különleges szabályok
28. Kapcsolattartás

A FILS RENDSZERÉNEK LÁTOGATÁSÁRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a FILS webáruházában, amely szolgáltatást a Family Life Success Ltd.. (székhely: 77, HIGH STREET, LITTLEHAMPTON, GB-ENG, BN17 5AG Directors::  Andrea Pavelka, Company Number 11857745 telefon: +36-703979068, e-mail: contac@fils.hu) tesz elérhetővé az Ön számára. A Family Life Success Ltd. a FILS vállalkozói, törzsvásárlói, valamint ügyfelei részére hozta létre ezt a szolgáltatást. A FILS webáruház látogatása és használata, továbbá az itt elérhető információ, anyagok, termékek és szolgáltatások tekintetében a vonatkozó törvények és más jogszabályok, valamint a jelen Használati feltételek irányadók. FILS rendszerünk használatával Ön elfogadja, hogy aláveti magát az alábbi Használati feltételeknek. Kérjük, olvassa el gondosan a Használati feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a FILS webáruház látogatására vonatkozó Használati feltételeket, nem áll jogában igénybe venni szolgáltatásunkat.

1. Fogalmak

Szerződés: a Family Life Success Ltd. és egy vállalkozó, törzsvásárló tag, illetőleg ügyfél között létrejött megállapodás, valamennyi mellékletével együtt.
A FILS üzleti vállalkozója: olyan természetes vagy jogi személy, aki szerződést kötött a Family Life Success Ltd.-vel, amelynek alapján – egyebek között – jogában áll viszonteladóként forgalmazni a Family Life Success Ltd. és a FILS webáruház által szolgáltatásként kínált termékeket.
Törzsvásárló: olyan személy, aki törzsvásárlói megállapodást kötött a Family Life Success Ltd-vel. A törzsvásárlónak nem áll jogában viszonteladóként forgalmazni a Family Life Success Ltd. és a FILS webáruház által  kínált termékeket.
Kereskedelmi partner: olyan harmadik személynek minősülő, áruk értékesítésével illetőleg szolgáltatások nyújtásával foglalkozó partner, amely szerződéses megállapodást kötött a Family Life Success Ltd-vel az áruknak és szolgáltatásoknak a FILS honlapjain történő bemutatására.
Használati feltételek: a FILS webáruház használatára az alábbiakban meghatározott Használati feltételek vonatkoznak, amelyeket kötelező betartani a honlap használata során, és amelyek időről időre módosíthatók.
A FILS rendszer (a továbbiakban úgyszintén: honlap, honlapok, a FILS honlapja): a www.fils.hu internetes címen vagy más címeken elérhető és a FILS által kínált illetőleg aktivált internetes kereskedelmi szolgáltatások.
Az Ön személyes névmás, ragos alakjait is ideértve, valamint az olyan kifejezések, mint a felhasználó, felhasználók, a honlap látogatója, látogatói stb. a FILS kereskedelmi honlapját látogató valamennyi személyre egyaránt vonatkoznak.

2. A Használati feltételek elfogadása

Függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen aláírta-e a jelen Használati feltételek elfogadására vonatkozó dokumentumot vagy beküldte-e a FILS rendszerének látogatására vonatkozó regisztrációs lapot, a FILS rendszerének felkeresése és annak, illetőleg az ott elérhető szolgáltatások és funkciók használata a jelen Használati feltételek és azok mindenkori módosításai elfogadásának tekintendők. Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feltételek ilyen módon történő elfogadása ugyanolyan joghatással bír, mintha ténylegesen aláírta volna a jelen Használati feltételek elfogadására vonatkozó dokumentumot.

A FILS webáruház látogatására vonatkozó regisztrációs lap aláírásával Ön kifejezi azon szándékát, hogy szerződést kíván kötni a Family Life Success Ltd-vel a FILS rendszerének látogatására és használatára vonatkozóan, és elfogadja a honlapokra illetőleg az ott kínált termékek és szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan a jelen Használati feltételekben foglalt kikötéseket. Az Ön regisztrációs lapjának a FILS által történő elfogadása és jóváhagyása

Amennyiben Ön online írja alá a FILS rendszerének látogatására vonatkozó regisztrációs lapot és fogadja el az abban foglalt feltételeket akár úgy, hogy az egérrel rákattint a megfelelő ikonra, akár pedig e-mail formájában nyilvánítva ki azon szándékát, hogy csatlakozzék a FILS rendszeréhez, ez ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mintha saját kezűleg írta volna alá a regisztrációs lapot, egyúttal elfogadva a jelen Használati feltételeket. A fentiekre való tekintet nélkül, a FAmily Life Success Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy nem fogadja el az Ön által a FILS rendszerének látogatására vonatkozóan beküldött regisztrációs lapot, amely esetben Önnek nem áll jogában látogatni és használni a rendszert.  Ezen tény elfogadása csak indokolt esetben tagadható meg.
A jelen Használati feltételek hatályon kívül helyezik a FILS rendszerének használatára vonatkozó valamennyi korábbi feltételt, megállapodást és szavatossági nyilatkozatot, hacsak a Használati feltételek másként nem rendelkeznek. A Family Life Success Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy időről időre egyoldalúan módosítsa a Használati feltételeket. Ilyen egyoldalú módosításokra bármely formában sor kerülhet, ideértve – egyebek között – az írásban, elektronikus értesítés (pl. e-mail) útján, egérrel történő rákattintással adott jóváhagyással vagy – a FILS kizárólagos döntése szerint – bármely egyéb módon történő módosításokat. Nem vagyunk kötelesek minden egyes felhasználót személyesen értesíteni a Használati feltételek módosításáról. Mindazonáltal, a Használati feltételek módosításáról szóló hirdetményt jól látható és könnyen elérhető formában közzé tesszük a FILS webáruházban, és azzal, hogy Ön észreveszi és elolvassa a hirdetményt, hozzájárul ahhoz, hogy megnyissa és/vagy letöltse a módosított Használati feltételeket,  megismerje az azokban bekövetkezett változásokat, továbbá elfogadja, illetőleg kötelezi magát arra, hogy a továbbiakban az ilyen formában módosított Használati feltételekkel összhangban jár el. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosított Használati feltételeket, köteles arról értesíteni a FILS rendszergazdáját, felmondani a FILS webáruházhoz fűződő  viszonyát, és haladéktalanul beszüntetni a webáruház látogatását. Egyes esetekben szükség lehet arra, hogy aktív formában is közölje a módosított Használati feltételek elfogadását azáltal, hogy számítógépének egerével rákattint az elfogadást jelző ikonra vagy gombra.

Ha a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a Használati feltételek közzétételre kerülnek a FILS e-kereskedelmi honlapján olyan formában, hogy a felhasználók elmenthessék, és a számukra alkalmas időpontban megnyithassák azokat, amikor csak felkeresik ezt a honlapot.  A FILS webáruház valamennyi látogatója számára kötelező a Használati feltételek elolvasása. Amennyiben Ön nem ért egyet a Használati feltételekkel, nem látogathatja a webáruházat.

TILOS LÁTOGATNI A FILS  WEBÁRUHÁZAT (VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉT) ÉS FELHASZNÁLNI A FILS WEBÁRUHÁZ (VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZE) ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓT, ANYAGOKAT, ESZKÖZÖKET, TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT, AMENNYIBEN A HONLAP LÁTOGATÁSA ÉS HASZNÁLATA AZ IRÁNYADÓ JOG RENDELKEZÉSEIBE ÜTKÖZIK.

A felek kikötik, hogy a jelszavával azonosított felhasználó "rákattintás" útján tett nyilatkozatai maradandó eszközzel tett, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy, mintha írásban közölték volna azokat. Jogvita vagy bírósági eljárás esetén a FILS e-kereskedelmi honlapja útján keletkezett dokumentumok írásbeli bizonyítéknak tekintendők.

3. Reklamáció

A FILS webáruházzal kapcsolatos reklamációkat ajánlott levél útján kell eljuttatni a következő címre: Family Life Success Ltd., 8007 Székesfehérvár Pf. 128, vagy e-mailen: contact@fils.hu. Ahhoz, hogy a reklamáció feldolgozásra kerüljön, tartalmaznia kell a reklamáló személy vezeték- és utónevét, címét és e-mail címét, valamint a reklamáció alapjául szolgáló esemény részletes ismertetését. A Family Life Success Ltd. – az előzőkben ismertetett fenntartásokkal – a reklamáció kézbesítésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül köteles feldolgozni a reklamációt.

4. A FILS webáruház látogatói

A FILS webáruház, mint üzleti és kereskedelmi szolgáltatási honlap, 18. évüket betöltött személyek számára készült, a FILS webáruházat a Family Life Success Ltd. és engedélyezett vállalkozói,  és törzsvásárló tagjai számára a Használati feltételek szerint igénybe vehető szolgáltatásként.

Az irányadó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a Family Life Success Ltd. nem vállal felelősséget a webáruház és az abban foglaltak olyan országokban/körzetekben/régiókban történő használatának következményeiért, ahol a magyar jogtól eltérő jogszabályok irányadók. Egyes Magyarországon kívüli területeken törvény tilthatja a FILS webáruház látogatását, illetőleg az abban foglalt eszközök, termékek, szolgáltatások és információ használatát. Amennyiben Ön az irányadó jogot megsértve látogatja a FILS webáruházat és használja az abban foglalt eszközöket, termékeket, szolgáltatásokat és információt, azt kizárólag saját felelősségére teszi.

5. A FILS webáruház nem nyilvános részeinek látogatására való jogosultság

Kizárólag a Family Life Success Ltd. által kifejezetten feljogosított vállalkozók,  törzsvásárlók és az Ltd. egyéb hasonló szerződéses partnerei látogathatják a webáruház nem nyilvános részeit és használhatják az azokban foglalt információt, eszközöket, termékeket és/vagy szolgáltatásokat.

6. A FILS webáruház látogatóinak adatai

A FILS webáruház minden egyes látogatója köteles valós, naprakész és hiánytalan információt (adatokat) közölni. Az Ön által azzal a céllal megadott személyes adatokat, hogy használhassa a FILS webáruházat és annak nem nyilvános részeit, valamint a webáruházban foglalt anyagokat, információt, eszközöket, termékeket és/vagy szolgáltatásokat, az „Az adatok feldolgozása és felhasználása” című későbbi szakaszban ismertetett különleges eljárások védik.

7. Hozzáférés és biztonság

A FILS webáruház nem nyilvános részei és azok tartalma csak olyan engedéllyel rendelkező személyek számára hozzáférhető, akik megadják jelszavukat és elfogadják a Használati feltételeket. A FILS webáruház látogatásának, a jelszó használatának, valamint a webáruház útján biztosított információ, anyagok, eszközök, termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételének joga nem ruházható át más személyre, amely kikötést a FILS webáruház minden egyes látogatója köteles elfogadni. A webáruház látogatója kötelezi magát arra, hogy nem adja meg másnak a jelszavát, és gondoskodik arról, hogy a jelszava titkos maradjon. A webáruház látogatója köteles haladéktalanul értesíteni a Family Life Success Ltd-t a FILS webáruházába való belépést biztosító jelszavának jogosulatlan használatáról, továbbá a honlapra vonatkozó biztonsági rendszabályok tudomására jutott valamennyi egyéb megszegéséről. Az Ltd.. nem felel az Ön jelszavának bizalmas kezelésével kapcsolatos mulasztásából eredő károkért vagy veszteségekért.
A FILS webáruház látogatója kötelezi magát arra, hogy nem zavarja meg a webáruház üzemeltetési rendszerét és betartja a webáruház látogatóira vonatkozó valamennyi követelményt és eljárást.
A FILS webáruház igyekszik valamennyi elvárható, szükséges és műszakilag elérhető eszközt felhasználni az adatok védelme érdekében.

8. A termék-információ köre

A termékekre vonatkozó valamennyi kijelentés összhangban áll a vonatkozó joghatóság szerint irányadó jogszabályokkal. A felhasználók kötelezik magukat arra, hogy nem használnak tiltott kijelentéseket és összehasonlításokat a termékekre vonatkozóan.

Az irányadó jogszabályokkal összhangban, a FILS webáruház kivitelezése, tartalma, az egyes elemek kiválasztása és elrendezése, a honlap szerkezete, grafikai megjelenítése, elrendezése, a linkek, a konverzió és a honlappal kapcsolatos egyéb elemek szerzői jogi oltalom, védjegyjog és egyéb szellemi tulajdonjogok oltalmi körébe tartoznak. A szellemi alkotásokhoz fűződő minden jog fenntartva. Az ilyen elemeknek a FILS webáruházon való elhelyezése nem jelenti az adott elemhez fűződő bármely jogról való lemondást. A felhasználó nem szerez jogot a FILS webáruházon látható egyetlen ilyen elemre vonatkozóan sem. Egyetlen ilyen elem sem használható, másolható le, sokszorosítható, terjeszthető, tölthető le, módosítható vagy tehető közzé semmilyen formában illetőleg módon, ideértve – egyebek között – az elektronikus, mechanikus, fénymásolási, hangfelvételi, képrögzítési vagy egyéb eljárásokat, a Family Life Success Ltd. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

9. Online rendelésfeladás

A FILS webáruház lehetővé teszi a Family Life Success Ltd. és a kereskedelmi partnerek termékeinek online megrendelését. A FILS által biztosított vásárlói megelégedettségi garancia csak és kizárólag a FILS saját gyártású készítményekre  vonatkozik. A kereskedelmi partnerek termékeire az adott kereskedelmi partner által az adott termékre vonatkozóan esetlegesen biztosított visszavásárlási, szavatossági és garanciális feltételek vonatkoznak. Az irányadó jogszabályi rendelkezésektől függően, a Family Life Success Kft. nem vállal szavatosságot vagy garanciát a kereskedelmi partnereinek termékeire. A Ltd. nem felelős a kereskedelmi partnereknek a FILS e-kereskedelmi honlapján elérhető termékeinek biztonságosságára, teljesítményére vagy egyéb tulajdonságaira vonatkozó állításokért, és – a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig – kifejezetten kizár minden felelősséget e termékekkel kapcsolatosan. A kereskedelmi partnerek maguk felelősek a termékeik biztonságosságára, teljesítményére vagy egyéb tulajdonságaira vonatkozó állításokért. A Family Life Success Ltd. hasonlóképpen nem garantálja a kereskedelmi partnerektől megrendelt termékek szállítását, illetőleg a megrendelések teljesítését. A kereskedelmi partnerek termékeire feladott rendelések a vevő és az adott kereskedelmi partner között létrejött kétoldalú jogügyletnek minősülnek.

A vállalkozóknak  és a törzsvásárló tagoknak jogukban áll a FILS webáruháznak megfelelő termék-adatbázisában tallózva online rendelést feladni a Family Life Success Ltd. vagy kereskedelmi partnereinek termékeire. A megfelelő ikonra kattintva virtuális bevásárlókosarukba helyezhetik a rendelkezésre álló termékeket. A kívánt termékek összegyűjtését követően  szükség esetén – helyesbítheti, vagy módosíthatja megrendelését.  Ezt követően feladhatják rendelésüket az egér billentyűjével a képernyőn látható „MEGRENDELEM, ELFOGADOM, ELKÜLDÖM” vagy más hasonló ikonra kattintva, vagy e-mailt küldve a megfelelő címre.

Az esetleges kétségek kizárása érdekében akkor minősül létrejöttnek az Ön és a Family Life Success Ltd-vel, illetőleg a megfelelő kereskedelmi partner között a megrendelt termékekre vonatkozóan kötött adásvételi szerződés, amikor a jelen szakasz második bekezdésében foglaltak szerint az egér billentyűjével a megfelelő ikonra kattintva illetőleg a fenti e-mail elküldésével feladott megrendelés beérkezik a Ltd-hez, illetőleg a megfelelő kereskedelmi partnerhez. A jelen Használati feltételek elfogadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy egyik fél se legyen köteles visszaigazolni a másik számára a FILS webáruház útján közölt ajánlatok és megrendelések kézhezvételét illetőleg az ajánlatok elfogadását. Miután a szerződés létrejött, a Family Life Success Ltd. legalább egy évig megőrzi annak egy példányát. Ezen időszak során Önnek módjában áll megtekinteni a szerződést és kinyomtatni annak egy példányát. A szerződés magyar nyelven készül, és a szerződésekre a magyar jog az irányadó.

A rendelések feladására és teljesítésére vonatkozó további feltételeket a FILS webáruház adott termékre vonatkozó rendelésfeladással kapcsolatos szakaszai tartalmazzák. Lásd még a jelen Használati feltételek „Szavatossági és felelősség-kizárási nyilatkozatok” című, 14. szakaszát. A kereskedelmi partnerek további információval szolgálhatnak termékeikről.

10. Védjegyek

A FILS webáruház logója, továbbá a webáruházban megjelenő valamennyi terméknév, fejléc, grafika, ikon, védjegy, szolgáltatási védjegy és logó (a továbbiakban: „árujelzők”) – ellenkező értelmű megállapodás hiányában – a Andrea Pavelka javára bejegyezett árujelzők. A FILS webáruházban bármely formában megjelenő vagy bemutatott valamennyi egyéb védjegy, terméknév, cégnév, logo és szolgáltatási védjegy a jogosultak tulajdonát képezik. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy semmilyen formában nem használja az árujelzőket a Family Life Success Ltd, illetőleg az adott árujelző egyéb jogosultjának előzetes írásbeli engedélye nélkül. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy nem használja a védjegyeket, termékneveket, cégnevet és logókat a jogosultak előzetes írásbeli engedélye nélkül.

11. A jogszabályok értelmében bizalmasnak minősülő információ

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a FILS webáruház és az azzal kapcsolatosan használt számítógépes programok olyan bizalmas információkat, vagy kizárólagos jogi oltalom alá eső információkat tartalmaznak, amelyek a szellemi tulajdon oltalmáról szóló, irányadó jogszabályok hatálya alá esnek, a szerzői jogi és egyéb törvényeket egyaránt ideértve. A felhasználó egyetért azzal is, hogy a harmadik személyek a FILS webáruházban elérhető, illetőleg ott említett anyagai, termékei, eszközei, szolgáltatásai és információi az említett harmadik személyek tulajdonát képezik és jogszabályi oltalom alatt állnak. Tilos a FILS webáruház útján biztosított anyagok, információk, termékek vagy szolgáltatások alapján létrehozott alkotások mindennemű módosítása, bérbe adása vagy eladása, kivéve, ha a jogosult előzetes írásbeli engedélyt ad arra a felhasználónak.

12. Linkek egyéb honlapokhoz

A FILS webáruház linkeket tartalmazhat más honlapokhoz. Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, a hirdetések közzététele vagy a más honlapokhoz és/vagy webshopokhoz való kapcsolódást biztosító linkek nem jelentik azt, hogy a Family Life Success Ltd. bármikor és bármely módon felelősséget vállalna a kapcsolt honlapok használatáért, üzemeltetéséért, tartalmáért, illetőleg annak helyességéért, az ott közölt véleményekért, az azokkal kapcsolatos adatvédelmi rendszerekért, továbbá az azok útján elérhető termékekért illetőleg szolgáltatásokért. Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, a FILS webáruház látogatója a saját felelősségére keresi fel és használja a kapcsolt honlapokat.

A Family Life Success Ltd. és azok a vállalatok, amelyek linkjei szerepelnek a FILS webáruházban, független szerződéses partnernek minősülnek. Egyik félnek sem áll jogában bármely módon fellépni, illetőleg bármely kijelentést vagy kötelezettség-vállalást tenni a másik fél nevében. A szerződő felek csak és kizárólag a saját illetékességi körükbe tartozó kötelezettség-vállalásokért, megrendelésekért, számlázásért, kifizetésekért és ügyfélszolgálati tevékenységéért felelősek.

13. Linkek egyéb honlapokról

Tilos a Family Life Success Ltd. előzetes írásbeli engedélye nélkül linket létrehozni a FILS webáruházhoz.

14. Szavatossági és felelősség-kizárási nyilatkozatok

Az irányadó jogszabályi rendelkezésektől függően a Family Life Success Ltd. és a FILS webáruház megfelel a felhasználók igényeinek, hogy a webáruház, illetőleg annak felkeresése, vagy az ott elérhető információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások zavartalanok, időszerűek, pontosak, megfelelők, hiánytalanok, biztonságosak, továbbá programhibától, tévedésektől és más hiányosságoktól mentesek. A Family Life Success Ltd. kizárja mindennemű felelősségét a FILS webáruház látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért (amelykért a felhasználó kizárólagos felelősséget vállal), ideértve egyebek között az archivált adatok elvesztését vagy számítógépes vírusok elfogását. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja e felelősség-korlátozást arra való tekintettel, hogy a honlap felkeresése és használata díjmentes.

Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, a Family Life Sucess Ltd és vezetése, alkalmazottai, tulajdonosa és képviselői nem vállalnak felelősséget semmilyen természetes vagy jogi személlyel szemben a FILS webáruház vagy a kapcsolt honlapok révén elérhető információk, termékek, anyagok és/vagy szolgáltatások használatából vagy használhatatlanságából eredő közvetlen, közvetett, következményes vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között az elmaradt hasznot, az üzletmenet megzavarását, az adatvesztést, a számítógépes programok megsemmisülését és más károkat, még akkor is, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket a kár illetőleg a veszteség veszélyére.

A FILS webáruház látogatói elfogadják, hogy a fenti kikötésben foglalt felmentés nemcsak a Family Life Success Ltd-re, hanem annak  tulajdonosára, alkalmazottaira és más képviselőire egyaránt érvényes.
A kártérítési felelősségnek - az irányadó jogszabályi rendelkezésektől függő - fentiek szerinti kizárása a köztünk és Ön között létrejött megállapodás alapvető elemét képezi. E honlap és az itt szereplő információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások nem biztosíthatók ilyen tartalmú korlátozó rendelkezések nélkül. A FILS webáruháznak látogatója által tőlünk vagy más személytől a webáruház látogatására és használatára, illetőleg az ott szereplő információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások elérésére és használatára vonatkozóan kapott szóbeli vagy írásbeli információ vagy tájékoztatás nem tekinthető a Használati feltételeken kívül közölt szavatossági vagy egyéb nyilatkozatnak.

A FILS fenntartja a jogot a webáruházban közölt téves vagy pontatlan információk helyesbítésére, és – az irányadó jogszabályokra is figyelemmel – nem vállal felelősséget a ténylegesen vagy állítólag az ilyen hibákból eredő veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem a FILS súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességmulasztásának eredménye. A FILS webáruházban közölt információk tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható. Az árak és az információk elérhetősége úgyszintén előzetes értesítés nélkül módosíthatók. Az árak vagy egyéb információk módosítása nem érinti a jelen Használati feltételek 8. szakasza értelmében már megkötött adásvételi szerződéseket.

Mindazonáltal, a jelen szakasz negyedik és ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések egyike sem értelmezhető úgy, hogy az sértse a felhasználók irányadó jogszabályok által esetlegesen előírt törvényes jogait és érdekeit.
Az olyan jogellenes vagy egyébként tiltott anyagok elhelyezése vagy eljuttatása a FILS e-kereskedelmi honlapjára, amelyek – egyebek között – fenyegetéseket, gyűlöletbeszédet vagy obszcén, pornográf illetőleg más módon megbotránkoztató anyagokat tartalmaznak, büntetőeljárás kezdeményezését és/vagy a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását vonja maga után.

A FILS fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felfüggessze, letiltsa, vagy megszüntesse a jelen megállapodást és a felhasználó hozzáférését a FILS webáruházhoz, amennyiben a felhasználó megsérti a jelen Használati feltételeket.

A vállalkozók tekintetében a FILS webáruház elsődleges célja a megvásárolt áruk kereskedelmi forgalomban történő viszonteladása.

A jelen Használati feltételek elfogadásával Ön hozzájárulását adja a FILS webáruházban közölt hirdetések megtekintéséhez.

15. Felelősség alóli mentesség

Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, a FILS webáruház látogatója kijelenti, hogy a Family Life Success Ltd., a Ltd. alkalmazottai semmiképpen, így anyagilag sem felelősek a FILS webáruház látogatójának a Használati feltételek és/vagy az irányadó jogszabályok megsértését jelentő magatartásáért.

16. Általános használati feltételek és szabályok

Az irányadó jogszabályoknak és a jelen Használati feltételekben ismertetett eljárásoknak megfelelően, a Family Life Success Ltd-nek jogában áll meghatározni a FILS webáruház látogatására és a látogató számára elérhető információk, anyagok, eszközök, termékek és szolgáltatások használatára vonatkozó feltételeket és szabályokat. A FILS webáruház látogatója magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket és szabályokat.

17. A szolgáltatás módosítása és szüneteltetése

Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, a Family Life Success Ltd. fenntartja a jogot, hogy bármikor, minden előzetes értesítés nélkül, akár ideiglenes, akár pedig állandó hatállyal módosítsa, átszerkessze, felfüggessze, vagy törölje a FILS webáruházban szereplő információkat, anyagokat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat. A felhasználó elfogadja, hogy  a Family Life Success Ltd. nem felelősek a felhasználóval vagy harmadik személyekkel szemben az ilyen jellegű változtatás, módosítás, átszerkesztés vagy törlés következményeiért.

18. Értesítések

A FILS webáruház látogatója hozzájárulását adja ahhoz, hogy a FILS esetleges értesítéseket, illetőleg tájékoztatásokat küldjön számára a webáruházra vonatkozóan.

19. Vegyes rendelkezések

A jelen Használati feltételek Magyarországon alkalmazandók. A jelen Használati feltételekre a magyar jog irányadó. Az Ön és a Family Life Success Ltd. között a FILS webáruháznak Ön által történő látogatásával, használatával, illetőleg az ahhoz kapcsolódó szerződések megkötésével vagy az Ön és a Family Life Success Ltd. között a FILS webáruházból eredően vagy azzal összefüggésben létrejött bármely egyéb jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi jogvitában  magyarországi székhelyű, hatáskörrel és illetékessel rendelkező bíróság jár el.

A FILS webáruház látogatója kötelezi magát arra, hogy betart valamennyi irányadó magyar jogszabályt és más rendelkezést, még akkor is, ha nem Magyarországról keresi is fel a webáruházat.

Hacsak a jelen Használati feltételeket hatályon kívül nem helyezik, illetőleg eltérő rendelkezéssel nem váltják fel azokat, az Ön és a Family Life Success Ltd. közötti jogviszonyt szabályozó valamennyi hatályos megállapodás, egyezség és egyéb általános szerződési feltétel egyaránt vonatkozik a FILS webáruházra.

A Használati feltételek nyelvezete és megfogalmazása nem értelmezhető úgy, hogy az bármely fél ellen irányuló legyen.

Amennyiben az irányadó jog szerint a jelen Használati feltételek bármely része érvénytelennek minősül, az nem érinti a szöveg egyéb részeit, amelyek változatlanul érvényesek és végrehajthatók.

Jelen Használati feltételekben foglalt bármely óvintézkedés vagy rendelkezés végrehajtásának elmulasztása nem jelenti az adott rendelkezés alóli felmentést, illetőleg annak végrehajtásáról való lemondást.

A FILS webáruháznak látogatója hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház, illetőleg az ott elérhető információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások használata függővé tehető a felhasználó és a Family Life Success Ltd. vagy annak társvállalatai között létrejött megállapodásokból eredő olyan különleges vagy további kötelezettségektől, amelyek arra kötelezik a felhasználót, hogy a Ltd-vel kapcsolatos üzletmenetét a vállalkozókra és törzsvásárlókra vonatkozó FILS magatartási és etikai kódexe és az irányadó magyar jogszabályok, , valamint a szokásos kereskedelmi gyakorlat szabályai szerint megengedett egyéb hasonló önszabályozási rendszerek által előírtakkal összhangban vezesse.

20. Az adatok feldolgozása és felhasználása

A Family Life Success Ltd. elismeri a bizalmas adatkezeléshez és az adatok védelméhez fűződő jogot, különös tekintettel a személyes adatokra. Az Ltd. tudomásul veszi és elfogadja a személyes adatok Interneten történő átvitelével kapcsolatos ellenvetéseket és aggodalmakat, és arra törekszik, hogy valamennyi elvárható, szükséges és műszakilag elérhető eszköz felhasználásával óvja a FILS webáruházba átvitt és ott szereplő adatokat, annak érdekében, hogy az adatbiztonság megfeleljen az irányadó jogszabályoknak.  Az összegyűjtött adatok, a személyes adatokat is ideértve, feldolgozására azzal a céllal kerül sor, hogy az 1992. évi LXIII törvénnyel, az egyéb irányadó jogszabályokkal és azok valamennyi módosításával (a továbbiakban: jogszabályok) összhangban lehetővé tegye a Family Life Success Kft. és a harmadik személynek minősülő vállalatok által a FILS webáruházban kínált áruk és szolgáltatások adásvételét.

A FILS tájékoztatást ad arról, hogy a felhasználót különféle jogok illetik meg a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, többször módosított, 1992. évi LXIII törvény értelmében, továbbá, a felhasználó egyéb olyan jogokkal is élhet, mint a FILS által feldolgozott személyes adatainak ellenőrzése és helyesbítése.  A felhasználónak jogában áll kifogást emelni a közvetlen marketing céljából feldolgozott személyes adatainak levelezésben való felhasználása és más vállalatok számára történő kiadása ellen. Ilyen ellenvetés esetén azonban a FILS nem garantálhatja, hogy biztosítani tudja a felhasználó részére a FILS webáruházban ismertetett valamennyi szolgáltatás szerződéses feltételek szerinti igénybevételét, valamint a webáruház valamennyi részének elérhetőségét és megfelelő használatát. Az adatközlés önkéntes; a nélkülözhetetlen adatszolgáltatás megtagadása azonban lehetetlenné teszi a FILS webáruház látogatását és használatát.

A jelen Használati feltételek elfogadásával Ön egyúttal hozzájárulását adja az alábbiakhoz:

(1)  a Family Life Success Ltdnek és a FILS webáruháznak mind a jelenben, mind a jövőben jogában áll működése valamennyi területén marketing célokból, az elektronikus reklámok küldését is ideértve, feldolgozni az Ön adatait, köztük a személyes adatokat is, az irányadó jogszabályokkal összhangban;
(2)  az Ön FILS által feldolgozható személyes adatainak köre az Ön által a FILS-nek megadott adatokra korlátozódik;
(3) Az Ön személyes adatai szolgáltatásként végzett feldolgozás céljából átvihetők külföldi számítógépes rendszerekbe. Magyarországon kívüli székhelyű anyavállalatát, továbbá olyan országokat is ideértve, ahol nem biztosított a személyes adatok olyan megfelelő szintű védelme, mint Magyarországon;
(4) Az Ön személyes adatai közölhetők a Family Life Success Ltd-vel együttműködésben álló magyarországi vállalatokkal, kizárólag a FILS, illetőleg a vele együttműködő egyéb vállalatok  marketing céljainak érdekében; és
(5) Az Ön hozzájárulása a fentiekhez mindaddig érvényes, amíg jogában áll látogatni a FILS e-kereskedelmi honlapját, illetőleg a hozzájárulás érvényessége a jogszabályok által előírt egyéb időtartamig fennáll.
Valamennyi adat feldolgozására kifejezetten és kizárólag az irányadó jogszabályokkal összhangban kerül sor.

21. A FILS webáruházat a Family Life Success Ltd-vel kötött szerződés alapján látogató felhasználók adatai

A FILS webáruház használatának lehetővé tétele érdekében a FILS az alábbi nélkülözhetetlen adatokat továbbítja a webáruházhoz:

(1)  FILS-szerződésszám,
(2)  FILS-szerződés aktuális típusa,
(3)  a jelenleg érvényes FILS-szerződésben  szereplő személy vezeték- és utóneve,
(4)  a FILS-szerződésben megadott cím,
(5)  születési idő.

Annak érdekében, hogy megfelelő információhoz juthasson a bónusz értékére vonatkozóan, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a FILS továbbítsa a fenti adatokat a webáruházhoz.

22. A felhasználók adatai

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a FILS webáruháznak jogában áll kigyűjteni:
(1) a szerződésekkel, kapcsolatos és azok végrehajtásához nélkülözhetetlen valamennyi adatot,
(2) egyéb olyan – önkéntesen megadott – adatokat, amelyek összeállítására marketing és statisztikai célból kerül sor.

23. Adatbiztonság

A FILS webáruház arra törekszik, hogy valamennyi elvárható, szükséges és műszakilag elérhető eszközt felhasználjon az Ön adatainak megóvására az illetéktelen hozzáféréstől, betekintéstől és/vagy módosítástól, továbbá, a károsodástól és a megsemmisüléstől.

24. Harmadik személyek adatainak biztonsága

Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, a FILS webáruház, a Family Life Success Ltd., valamint az Ltd. társvállalatai semmiképpen sem tehetők felelőssé a webáruházban linket elhelyező olyan, harmadik személynek minősülő vállalatok adatainak védelmével és/vagy megóvásával kapcsolatos biztonsági kérdésekért, eszközökért és eljárásokért, amelyek a FILS webáruházban szereplő linkek útján teszik elérhetővé a honlapjukat. A felhasználó kötelessége ellenőrizni a harmadik személyek által alkalmazott biztonsági eljárásokat. A FILS webáruház és a Family Life Success Ltd. nem felelős, és nem vonható felelősségre más vállalatok cselekedeteiért.

25. Az adatok és információk módosítása

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Family Life Success Ltd. és a FILS webáruház személyes adatokat tartalmazó kérdőíveket vagy más értesítéseket küldjön a felhasználóknak ellenőrzés és helyesbítés céljából.

26. Az adatvédelmi eljárások módosítása

Az adatok, köztük a személyes adatok biztonságát szolgáló eljárások időről időre módosíthatók és frissíthetők a technológiai eljárásokban, az irányadó jogszabályokban, rendeletekben és a FILS webáruházban alkalmazott belső eljárásokban bekövetkező változásoknak való megfelelés céljából. Ilyen esetben a webáruház látogatója felszólítható arra, hogy fogadja el az adatok feldolgozására és biztonságára vonatkozó, módosított feltételeket, amikor a következő alkalommal felkeresi a FILS webáruházat.

27. A fogyasztókra vonatkozó különleges szabályok

Az alábbi szabályok csak azokra a felhasználókra érvényesek, akik elsősorban nem a FILS termékek vállalkozói tevékenységük keretében történő vásárlása céljából látogatják a webáruházat, és akik a magyar jog értelmében fogyasztónak minősülnek (a jelen szakasz vonatkozásában, a továbbiakban: fogyasztó). A jelen 27. szakaszban a fogyasztó jogai és kötelezettségei tekintetében megállapított speciális rendelkezések elsőbbséget élveznek a fogyasztóra nézve a jelen Használati feltételek egyéb részeiben megállapított rendelkezésekkel szemben.
A magyar jog szerint különösen az alábbi információkat kell közölni a fogyasztóval legkésőbb a megállapodás aláírásának időpontjában:
(i) azon jogi személy cégneve, székhelye és cégjegyzékszáma, amellyel a fogyasztó a megállapodást köti;
(ii) az áruk illetőleg szolgáltatások fő jellemzői;
(iii) az áruk illetőleg szolgáltatások ára, az adókat is beleértve; és
(iv) a szállítási költségek.
A FILS webáruház látogatására és használatára vonatkozó szerződés, valamint a megrendelt árukra vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére magyar nyelven kerül sor.

A FILS webáruház látogatása és használata díjmentes. A webáruház látogatására és használatára vonatkozó szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A fogyasztónak jogában áll felmondani az említett szerződést az arról szóló írásbeli értesítés eredeti vagy fax példányának a Family Life Success Ltd. jelen Használati feltételek 1. szakasza szerinti bejegyzett székhelyére történő kézbesítése útján. A FILS köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül, elektronikus úton visszaigazolni a webáruházon keresztül feladott rendelések megérkezését. A megrendelés illetőleg a rendelés megérkezésének visszaigazolása akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor a megrendelés, illetőleg a visszaigazolás a másik félnek (vagyis a FILS, illetőleg a fogyasztó számára) hozzáférhetővé válik.

28.  Kapcsolattartás

A FILS webáruházzal kapcsolatos kérdéseivel, kérjük, forduljon a Family Life Success Ltd-hez a következő telefonszámon: +36-703979068 hétfő-péntekig délelőtt 9 és délután 16 óra között,  vagy a következő e-mail címen: contact@fils.hu

Nyelv választása

Magyar Angol Német Román Szlovák Orosz

Pénznem választása

Ajánlókód megadása


Eseménynaptár

2023. December 6.
H K Sz Cs P Sz V
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Részletes keresés
Pavelka Andrea

Sok gyermekes családban nőttem fel, ahol megtanultam a munka szeretetét. Életem úgy alakult, hogy kénytelen voltam 17 éves koromtól dolgozni. Mélyről indulva kezdtem felépíteni a jövőmet. Majd eljött az idő, amikor saját vállalkozást vezethettem. Rá...